همراه: ۰۹۰۳۴۰۵۶۹۹۶

تلفن: ۸۲۵۲۶۵۴-۰۳۵

آدرس: یزد – خیابان کاشانی –  مجتمع تجاری سیدالشهدا – طبقه اول – واحد ج ۲۴