شرایط اخذ نمایندگی

بدینوسیله شرایط اخذ نمایندگی شروع به شرح حضورتان ارائه می گردد :

اولویت در هر شهرستان با متقاضیانی خواهد بود که در خواست خود را سریعتر از بقیه متقاضیان ارسال کرده و بعد از مذاکرات نهایی منجر به بستن قرارداد شود.

اعطای نمایندگی ابتدا بصورت 3 ماه آزمایشی صورت خواهد پذیرفت و در مرحله بعد به صورت اثبات توانایی فرد یا نماینده در فروش، بصورت انحصاری اعطا می گردد و هم چنین در صورت فروش بالاتر از میزان ذکر شده و تعهد به اجرای بندهای قرارداد، عقد قرارداد انحصاری سریعتر از موعد مقرر صورت خواهد پذیرفت.

هر نماینده می بایست یک مقدار اولیه به میزانی که هنگام ثبت نام در سایت ذکر شده جهت تامین اولیه محصولات و هم چنین ماهیانه به مقدار مشخصی جهت تعهد به شرکت و اثبات توانایی فروش از شرکت خرید کند که فرمول آن به صورت زیر می باشد :

خریدار اولیه -> تعداد جمعیت شهرستان × 100 تومان

خرید ماهیانه -> تعداد جمعیت شهرستان × 150 تومان

برای مثال :

جمعیت شهرستان کاشان = 200،000 نفر

خرید اولیه = 200،000 × 100 = 20،000،000 تومان

خرید ماهیانه= 200،000 × 150 = 30،000،000 تومان

Sale