هاتف نقال: ۰۹۰۳۴۰۵۶۹۹۶

هاتف: ۸۲۵۲۶۵۴-۰۳۵

العنوان: یزد – خیابان کاشانی –  مجتمع تجاری سیدالشهدا – طبقه اول – واحد ج ۲۴